Detta är icke-javascriptversionen av västtrafiks webbplats. För en bättre upplevelse slå på Javascript eller uppgradera din browser.

Detaljerade regler och undantag

När gäller inte förseningsersättningen?

Du har inte rätt till förseningsersättning när du reser med färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts, förbeställda sjukresor eller beställda resor (abonnerad trafik). Inte heller vid resor med museispårvagnar eller sightseeingbussar där främsta syftet inte är transport och där det krävs särskild biljett. Den gäller heller inte om grupper som reser tillsammans inte kommer med på samma avgång.

Tänk på att ha marginal vid byte

Om du har byten på din resa så måste du ha en tillräcklig bytesmarginal för att förseningsersättningen ska gälla. Bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre. Söker du din resa i vår reseplanerare, antingen här på hemsidan, i våra appar eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal (om du inte själv medvetet väljer att söka med en minskad marginal).

Taxi eller inte?

Det är alltid du själv som avgör om du ska ta taxi eller invänta nästa avgång. När taxiresan kostar mer än 1150 kronor måste du själv stå för det överskjutande beloppet.

Genom att dela taxi med en eller flera resenärer kan ni resa en längre sträcka eftersom maxbeloppet räknas per person; två personer kan alltså åka taxi för 2300 kronor. Samtliga medresenärers namn och adress ska då anges på blanketten för förseningsersättning.

Om du inte har pengar till taxi får du invänta nästa tur eller välja en alternativ resväg. Om det innebär att du blir minst 20 minuter sen, kan du få ersättning enligt vår förseningsersättning.

Om du istället för taxi väljer att köra egen bil eller att bli skjutsad av någon kan du få ersättning även för det. Västtrafik räknar då fram ett belopp enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Maxbeloppet är 1150 kronor oavsett hur många personer som reser i bilen. Vid resa med egen bil ska bilens registreringsnummer anges på blanketten för förseningsersättning.

Har du haft utlägg för trängselskatt måste du skicka in en avi-kopia, av både fram-och baksida på den inbetalningsavi som Transportstyrelsen skickar till dig, samtidigt som du begär milersättning. Alternativt kan du göra ett eget utdrag ur Transportstyrelsens register på deras webbplats som du bifogar till din ansökan.

Varför är personnummer obligatoriskt vid ansökan om förseningsersättning eller reklamation?

Anledning till införandet av personnummer är att du som kund ska känna dig trygg med att ersättningen kommer dig tillhanda och inte hamnar i orätta händer. Införande av personnummer innebär också att hanteringen av kontantutbetalning kommer att kunna ske snabbare och säkrare eftersom det kan ske elektroniskt istället för manuellt.

Västtrafik behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL).  Mer information om PUL. 

Ersättning utan några extra utlägg?

Om du blivit minst 20 minuter sen, men inte tagit taxi eller egen bil kan du ändå få ersättning eftersom Västtrafik inte uppfyllt sina åtaganden.

Vad gäller om fordonet är fullt och du inte kommer med?

Blir du minst 20 minuter sen därför att det enligt tidtabellen är lång tid till nästa avgång eller att du riskerar att missa ett byte så gäller förseningsersättningen.

Vad gäller om det finns ersättningstrafik?

Om du väljer taxi istället för ersättningstrafiken kan du få ersättning med max 1150 kr/person. Väljer du att ta egen bil är ersättningen max 1150 kr oavsett hur många som reser i bilen. Exempel på sådana skäl kan vara att du ska hinna med ett tåg och är osäker på om du verkligen hinner fram med ersättningstrafiken.

Långvariga störningar

En resa räknas inte som försenad om Västtrafik annonserar en tidtabellsändring minst tre dygn före den ursprungliga avgångstiden. I sådana fall har du inte rätt till förseningsersättning. 

Ersättning för följdkostnader?

Västtrafik ersätter inga följdkostnader som till exempel för nya tågbiljetter, parkeringsavgift för egen bil eller kostnad för missat läkarbesök.

Reseplaneraren

Sök resa
Fler val