Chalmerskort

Chalmerskortet är för dig som studerar eller jobbar på Chalmers tekniska högskola. Kortet gäller på linjerna 16, 16x och 55 i en termin. Det är billigare än våra vanliga periodbiljetter. 

Biljett för studenter och anställda

Chalmerskortet är till för dig som studerar minst 15 högskolepoäng på Chalmers tekniska högskola och för dig som är anställd. 

Pris

Höstterminen 2018/2019 13 augusti 2018 - 31 januari: 315kr

 

Att ha med på resan

  • Biljett
  • Intyg på studier eller anställning
  • Legitimation

 

Godkända intyg: Mecenatkort som det står Chalmers studentkår på, Kvitto på betald kåravgift från Chalmers studentkår, Tillfälligt kårkort från Chalmers studentkår och Chalmers passerkort för anställda med bild på.

Biljettinfo

Chalmerskortet är ett Västtrafikkort med en Chalmersladdning. Kortet säljs enbart till anställda och studenter som studerar minst halvfart (15 högskolepoäng per termin) vid Chalmers Tekniska Högskola.

Chalmersladdningen är en terminsbaserad periodbiljett och gäller dygnet runt på linjerna 16, 16X och 55. Anställda får enbart använda laddningen för tjänsteresor. Chalmersladdningen är personlig och du ska skriva ditt namn på baksidan av kortet vid köptillfället. Vid en biljettkontroll måste du kunna legitimera dig och även styrka att du är anställd eller studerar vid Chalmers Tekniska Högskola.

Laddningen omfattas inte av Västtrafiks medföljandeerbjudande. Återköp tillämpas endast om det föreligger rätt till detta enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Om du avbryter dina studier eller din anställning får du inte längre resa med Chalmersladdningen. Har du en kontoladdning eller annan Västtrafikprodukt på ditt Chalmerskort kan du fortsätta resa med den produkten.

Fullständiga köp- och resevillkor

Du kan få tillbaka pengarna som är kvar på ditt Chalmerskort om du skulle tappa det. Allt du behöver göra är att registrera biljetten här på hemsidan först.

Spärra borttappat kort: Logga in på Mina sidor och spärra kortet. Du får ett nytt kort hemskickat med samma värde på.