Våra 3 viktigaste råd

 1. Undvik onödiga resor i kollektivtrafiken. Överväg om du kan avstå från att resa genom att jobba hemifrån, gå eller cykla.
 2. Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
 3. Om du måste resa:
  - Res utanför rusningstid.
  - Ta nästa avgång om det börjar bli fullt ombord.
  - Bär munskydd i rusningstid om du är 16 år eller äldre. 

Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten rekomenderar att du bär munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid. Det gäller för dig som är 16 år eller äldre, alltså om du är född 2004 eller tidigare. Rusningstrafik är mellan kl 7-9 och 16-18 under vardagar. 

Du ansvarar själv för att se till att bära munskydd under de avsedda tiderna.

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi håller igång trafiken för de som måste resa med kollektivtrafiken Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer gäller inte i kollektivtrafiken. Vi gör åtgärder för att resorna ska kunna vara så trygga som möjligt.


Åtgärder för att minska smittspridning:

 • Fler turer i rusningstid för att minska trängsel ombord.
 • Information på fordon, i butiker och i resecentrum.
 • Vi har satt upp skyddsglas i våra butikers kassor.
 • Utrop på fordon som informerar om att undvika onödiga resor.
 • På bussar och spårvagnar är framdörrarna stängda och området närmast föraren avstängt.
 • Biljettkontrollen har visir i samband med biljettkontroll.
 • Biljettkontrollanter och kundvärdar erbjuder handsprit till resenärer.
 • Du kan inte köpa biljett av föraren.
 • Informatörer på hållplatser hjälper kunderna att hålla avstånd och informerar om nästkommande tur för att sprida ut resandet på fler fordon.

Vår personal som förare, biljettkontrollanter eller kundvärdar kan inte fysiskt hindra kunder från att stiga ombord. Men de ska upplysa om när det är trångt ombord.

På båtar räknar personalen alla kunder och kan också neka fler att gå ombord om båten är fullsatt.

Du kan behöva kliva på bussar och spårvagnar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att göra sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. 

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Res inte med oss om du är sjuk. Du som är i riskgrupp för också undika kollektivtrafiken. 

Överväg om du kan undvika att resa, till exempel genom att jobba hemifrån. Vi uppmuntrar också till att cykla och gå om det finns möjlighet. 

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning tar Västtrafik inte emot några bokningar av gruppresor i nuläget. Åtgärden genomförs för att minska risken för smittspridning i samhället och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kollektivtrafiken ska begränsa antalet resenärer på våra fordon.

Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig som har behov av sjukresetaxi. Det handlar också om att du noga tänker igenom om du ska göra en färdtjänstresa när du har en infektion, eller tillhör någon av riskgrupperna.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Om du har frågor om den särskilda kollektivtrafiken hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst: 020-919090 (tonval 4) alternativt synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Med anledning av coronavirusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning gäller ensamåkning inom anropsstyrd linjetrafik, närtrafik och flextrafik. Ensamåkning har sedan tidigare även införts inom färdtjänst och sjukresor, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet påverkar fortsatt inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.

Västtrafik har infört så kallad ensamåkning inom sjukresor och färdtjänstresor. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.  

Just nu är det inte möjligt att boka en sjukresa eller en färdtjänstresa i framsäte. Att stänga framsätet är inte något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, åtgärden är gjord för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Resenärer som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om resenären tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation. Resor för de elever som i vanliga fall reser i framsätet kommer tillsvidare att planeras om så att eleven istället placeras i baksäte. Vi arbetar så snabbt vi kan för att planera om resorna. Detta gäller tills vidare.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. 

Västtrafik har infört så kallad ensamåkning inom Närtrafiken, Flextrafiken och anropsstyrda linjeturer, som trafikeras av personbilar. Detta för att minska smittspridningen. Vi har sedan tidigare stängt av möjligheten att resa i fordonets framsäte.

Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam eller med sitt ressällskap i fordonet. Ensamåkning innebär fortfarande att jag kan boka för flera personer samtidigt. Ett ressällskap på tre personer kommer att placeras in i ett baksäte på ett fordon. Om man är fyra personer i ressällskapet kommer ytterligare personbil bokas fram alternativt annan fordonstyp.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies