Senaste nytt

Är det trångt ombord?

I dessa tider vill vi att du ska kunna resa säkert och tryggt med oss. Vi kör så mycket trafik vi kan för att undvika att trängsel uppstår, men vi behöver alla hjälpas åt. För att underlätta för dig som reser kommer vi varje vecka här till höger visa vilka linjer som det har varit trångt ombord på vissa turer och hållplatser där turerna ibland har varit fulla.

Är det trångt ombord? De allra flesta reser med oss i rusningstrafik, mellan klockan 06:00-08:30 på morgonen och klockan 15:00-18:00 på eftermiddagen. Ett tips är att resa utanför rusningstid eller att vänta på nästa avgång om det börjar bli fullt ombord.

Linjer och hållplatser med många resenärer vecka 21.

29 maj klockan 10:00

Vid fint väder är det många som vill resa till södra skärgården

Även om vi kör så många avgångar som möjligt till södra skärgården måste vi alla hjälpas åt för att det inte ska bli för många på båtarna. När det är fint väder är det många som vill ut till skärgården. I nuläget tar vi på färre resenärer så att båtarna inte blir fullsatta. Därför uppmanar vi alla att följa myndigheternas råd om att tänka efter om resan verkligen är nödvändig.

Om alla som kan, undviker att resa, minskar vi smittspridningen och låter dem som verkligen måste resa, göra det. Vi har alla ett ansvar och en skyldighet att medverka till att bromsa spridningen av corona.

Personalen ombord räknar hela tiden antalet resenärer ombord och de är de som avgör när båten är full. De har rätt att neka dig att gå ombord.

25 maj klockan 10.30

Åtgärder för att öka tryggheten i spårvagnstrafiken

Från och med onsdag morgon den 20 maj införs nya åtgärder på spårvagnarna för att tillmötesgå den oro som finns bland våra förare.

Det är inte längre möjligt att kliva på genom dörren längst fram på spårvagnarna. Sittplatserna närmast föraren kommer också att stängas av.

Vi inför åtgärderna för att förarna ska känna sig trygga när de utför sitt jobb. Det är viktigt att vi upprätthåller en fungerande kollektivtrafik.

20 maj  klockan 06.30

Bussar sätts in för att minska trängseln ombord

Det är trångt ombord på vissa turer i rusningstrafik, framförallt på spårvagnslinje 11 mellan Kortedala och centrum. Från och med måndag 11 maj  sätter vi därför in en tillfällig busslinje mellan Kortedala och Centralstationen/Åkareplatsen. 

Bussarna kommer köra mellan Aprilgatan – Allhelgonagatan – Kortedala Torg - Centralstationen/Åkareplatsen på morgonen mellan klockan 06:30 -09:40 och i motsatt riktning på eftermiddagen mellan klockan 14:30-17:40. Bussarna kör var 12 :e minut. Bussresan beräknas bli ett par minuter snabbare än spårvagnen. 

8 maj klockan 08:53

Västtrafik återlöser periodbiljetter

Västtrafik har vidtagit flera åtgärder på grund av situationen med coronaviruset. Den senaste åtgärden är att periodbiljetter med 30-, 90- och 365-dagars giltighetstid kan lösas in mot en värdecheck eller värdekod.   

Erbjudandet innebär att Västtrafik återbetalar återstående värde på biljetten i form av en värdekod eller värdecheck. Syftet är att underlätta för de resenärer som inte längre kan eller vill använda sin periodbiljett på grund av situationen med coronaviruset.

Läs mer om erbjudandet här.

24 april klockan 14.30

Att tänka på vid trängsel

Vi kör så mycket trafik vi kan men trots minskat resande överlag så kan det snabbt uppstå trängsel  i rusningstrafik på vissa turer. Vi vill därför påminna alla resenärer om att ta eget ansvar och visa lite extra hänsyn till varandra. Överväg om du kan avstå från en resa, till exempel genom att jobba hemifrån eller gå eller cykla. Om du reser, håll avstånd till dina medresenärer och res gärna utanför rusningstid om du har möjlighet. Om du ser att det är fullt bör du ta nästa tur, om du kan. Vi fortsätter håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa.

24 april  klockan 08.30

Frågor och svar

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi uppmanar våra resenärer att inte resa med oss om man är sjuk. Om man är i riskgrupp, det vill säga har en underliggande sjukdom eller över 70 år, bör man också undvika kollektivtrafiken.

Vi uppmuntrar till att överväga om du kan avstå från en resa, till exempel genom att jobba hemifrån. Vi uppmuntrar också till att cykla och gå om det finns möjlighet. 

Periodbiljetter med 30-, 90- och 365-dagars giltighetstid kan lösas in mot en värdecheck eller värdekod.   

Läs mer om erbjudandet här.

Med anledning av coronaviruset och risken för smittspridning tar Västtrafik inte emot några bokningar av gruppresor i nuläget. Åtgärden genomförs för att minska risken för smittspridning i samhället och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att kollektivtrafiken ska begränsa antalet resenärer på våra fordon.

För att du ska kunna känna dig trygg jobbar biljettkontrollen på ett nytt sätt. De rör sig i mindre grupper och gör endast kontroller utanför våra fordon. Det räcker med att du visar upp biljetten på en armslängds avstånd eller håller upp kortet mot kortläsaren, så att kontrollanten ser det. Kontrollanterna tar aldrig i din biljett.

En del kontrollanter övergår under en period till att jobba som informatörer. Deras roll är att hjälpa resenärer att hitta rätt i trafiken, begränsa antalet per fordon och hålla uppsikt på om trängsel uppstår någonstans, för att då påkalla förstärkningstrafik. Vi arbetar löpande med att anpassa biljettkontrollens rutiner och arbetssätt efter nya förutsättningar, råd och rekommendationer.

Av omsorg om dig och alla andra resenärer som har behov av att resa med våra servicefordon ber vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar om att följa de råd som Vårdguiden 1177 ger till dig som har behov av sjukresetaxi. Det handlar också om att du noga tänker igenom om du ska göra en färdtjänstresa när du har en infektion, eller tillhör någon av riskgrupperna.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Om du har frågor om den särskilda kollektivtrafiken hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst: 020-919090 (tonval 4) alternativt synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Med anledning av coronavirusets spridning och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att förhindra smittspridning gäller ensamåkning inom anropsstyrd linjetrafik, närtrafik och flextrafik. Ensamåkning har sedan tidigare även införts inom färdtjänst och sjukresor, där resenärerna ofta tillhör riskgruppen. Det innebär att varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet påverkar fortsatt inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.

Västtrafik har infört så kallad ensamåkning inom sjukresor och färdtjänstresor. Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam i fordonet. Beslutet påverkar inte dag- och omsorgsresor och inte heller skoltaxi eller Ronden. Resenärer till dag- och omsorgsverksamheter och till skola reser endast när man är symptomfri.  

Just nu är det inte möjligt att boka en sjukresa eller en färdtjänstresa i framsäte. Att stänga framsätet är inte något som Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget, åtgärden är gjord för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. Resenärer som har beviljats att resa i framsätet kommer att erbjudas att resa i baksätet. Om resenären tackar nej kan inte resan bokas under rådande situation. Resor för de elever som i vanliga fall reser i framsätet kommer tillsvidare att planeras om så att eleven istället placeras i baksäte. Vi arbetar så snabbt vi kan för att planera om resorna. Detta gäller tills vidare.

Vi gör vårt bästa för att tillsammans med våra trafikföretag skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. 

Västtrafik har infört så kallad ensamåkning inom Närtrafiken, Flextrafiken och anropsstyrda linjeturer, som trafikeras av personbilar. Detta för att minska smittspridningen. Vi har sedan tidigare stängt av möjligheten att resa i fordonets framsäte.

Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam eller med sitt ressällskap i fordonet. Ensamåkning innebär fortfarande att jag kan boka för flera personer samtidigt. Ett ressällskap på tre personer kommer att placeras in i ett baksäte på ett fordon. Om man är fyra personer i ressällskapet kommer ytterligare personbil bokas fram alternativt annan fordonstyp.

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Som resenär kan du behöva kliva på bussar och spårvagnar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att göra sådana åtgärder för att minska den oro som många förare känner så de känner sig trygga och kan fortsätta utföra sitt viktiga arbete. 

Information in other languages about Covid-19 and public transport

Information in different languages about how the coronavirus affects Västtrafik, Västra Götaland public transport. Here you will find information in Arabic, BiH, Croatian,  Dari,  English, Farsi,  Finnish,  Serb and Somali.

 

ساعدنا على تقليل خطر انتشار العدوى في وسائل النقل العام

 قم بإظهار الاعتبار وحافظ على مسافة أمان بينك وبين الآخرين.  
 تجنب السفر خلال ساعات الازدحام.
 هل الازدحام شديد على متن وسيلة النقل العام؟ انتظر الرحلة القادمة إذا أمكنك ذلك.
 قم بالمشي أو ركوب الدراجة إذا أمكنك ذلك.
 ابق في المنزل إذا كنت مريضاً أو إذا شعرت أن حالتك ليست جيدة.
لا تسافر معنا إذا كان عمرك أكثر من 70 سنة أو إذا كنت تنتمي إلى مجموعة معرّضة للخطر.


شكراً على مساهمتك في جعل وسائل النقل العام أكثر أماناً.

 

Pomozite nam da smanjimo rizik od infekcije u javnom prijevozu.

• Imajte obzira i držite odstojanje jedni od drugih.
• Izbjegavajte putovanje za vrijeme najveće gužve.
• Je li gužva u sredstvu prijevoza? Idite sljedećim polaskom ako možete.
• Voziti bicikl ili idite pješke ako je moguće.
• Ostanite doma ako ste bolesni ili vam nije dobro.
• Ne putujte s nama ako ste stariji od 70 godina ili u nekoj od rizičnih skupina.

Hvala vam što učestvujete i pridonosite sigurnijem javnom prijevozu.

Pomozite nam smanjiti rizik od zaraze u javnom prijevozu

• Imajte obzira i držite razmak jedni od drugih.
• Izbjegavajte putovati u vrijeme špice.
• Je li gužva u prijevoznom sredstvu? Idite sljedećim odlaskom, ako možete.
• Vozite bicikl ili hodajte ako je moguće.
• Ostanite doma ako ste bolesni ili se ne osjećate dobro.
• Nemojte putovati s nama ako imate više od 70 godina ili pripadate rizičnoj skupini.

Hvala vam što pridonosite sigurnijem javnom prijevozu.

کمک کنید تا خطر سرایت مریضی در طرافیک عمومی کاهش پیدا کند.

توجه نشان بدهید و فاصله با همدیگر را رعایت نماید.

از سفر در جریان گیروبار قبل و بعد از اتمام کار اجتناب کنید.

آیا وقت سوار شد جای تنگ است؟ اگر می توانید وسیله ای نقلیه ای بعدی را بگیرید.

پیاده یا با بایسکل بروید.

اگر احساس مریضی و بی حالی می کنید خانه بمانید

اگر بالای 70 سال هستید و مربوط به گروپ خطر هستید با ما سفر نکنید.

تشکر برای اینکه هستید و برای داشتن یک ترافیک عمومی امن کمک می کنید.

Thank you for contributing to safe travels.

  • Please be considerate and keep a distance.
  • Try to avoid travelling during rush hour.
  • If your departure is crowded, take the next available one.
  • Consider to walk or take the bike instead of commuting.
  • Stay at home if you are sick or feel ill.
  • Do not travel with us if you are over 70 or belong to a risk group.

Thank you for contributing to a safer public transport.

Here you find more information in english. 

 به ما کمک کنید برای کاهش خطر سرایت در حمل و نقل عمومی

 

یکدیگر را ملاحظه کنید و فاصله بین یکدیگر را رعایت کنید.

رفت و آمد در شلوغی پیش از شروع و پس از اتمام ساعت کار ممانعت کنید.

آیا هنگام سوار شدن قطار یا اتوبوس شلوغ است؟ اگر میتوانید حرکت بعدی را سوار شوید.

اگر امکان دارد با دوچرخه یا پیاده بروید.

در خانه بمانید اگر مریض هستید یا احساس ناخوشی می کنید.

با ما سفر نکنید اگر بالاتر از ۷۰ سال هستید و جزو گروه در معرض خطر هستید.

 

تشکر از اینکه کمک میکنید به حمل و نقل عمومی ایمن تر.

Auta meitä vähentämään tartuntariskiä joukkoliikenteessä

• Ole huomaavainen muita ihmisiä kohtaan ja pidä etäisyyttä muihin ihmisiin.
• Vältä matkustamista ruuhka-aikoina.
• Onko liikennevälineessä tungosta? Matkusta seuraavalla vuorolla, jos voit.
• Pyöräile tai kävele, jos mahdollista.
• Pysy kotona, jos olet sairas tai tunnet olosi kipeäksi.
• Älä matkusta joukkoliikennevälineillämme, jos olet yli 70-vuotias tai kuulut riskiryhmään.

Kiitos, että olet mukana varmistamassa joukkoliikenteen turvallisuutta.

Pomozite nam da smanjimo rizik od širenja zaraze u javnom prevozu

• Budite obzirni i držite odstojanje jedni od drugih.
• Izbegavajte putovanje tokom saobraćajnog špica.
• Da li je u prevoznom sredstvu gužva? Ako možete, idite sledećim polaskom.
• Vozite bicikl ili idite peške ako je moguće.
• Ostanite kod kuće ako ste bolesni ili se osećate loše.
• Nemojte koristiti naše usluge prevoza ako imate preko 70 godina ili pripadate rizičnoj grupi.

Hvala vam što doprinosite sigurnijem javnom prevozu.

Naga caawi in khatarta cudur is qaadsiinta la yareeyo gaadiidka dadweynaha dhexdiisa

• Ixtiraam muujiya, masaafana isu jirsada.
• Ka fogaw in aad safartid waqtiga saxmadda badan.
• Gaadiidka dushiisu ma ciriiri baa? Haddii ay suurta gal tahay qaado gaadiidkaas kan ku xiga.
• Baaskiil qaado ama lugey haddii ay suurta gal tahay.
• Guriga joog haddii aad xanuunsantihid ama aad wajac dareemeysid.
• Ha nala safrin haddii aad ka weyntihid 70 sano ama aad ka tirsantihid koox khatar ku jirta.

Waad ku mahadsantahay in aad gacan ka geysaneysid gaadiid dadweyne oo aamin ah.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies