Våra viktigaste råd

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
 • Vuxna rekommenderas att bära munskydd om det inte går att undvika trängsel.
 • Res andra tider än i rusningstrafik, eller använd andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil om du har möjlighet.

Frågor och svar

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Framdörrarna och sätena längst fram på alla spårvagnar och många av våra bussar är tillfälligt avstängda. Det betyder att du behöver vara beredd att kliva på genom bakdörrarna.

Mer information om att gå ombord bussar och spårvagnar.

Nu ger vi möjlighet att lösa in sin periodbiljett om man vill pausa sitt resande med kollektivtrafiken med anledning av de nya rekommendationerna. Det gäller biljetter som är köpta senast den 12 januari 2022. Du får en värdekod eller värdecheck som motsvarar det återstående värdet på biljetten. Erbjudandet riktar sig till alla som inte kan eller behöver resa nu.

Erbjudandet är tillfälligt. Sista datum för ansökan är 28 februari.

Kontakta vår kundservice

Vi har under hela pandemin förstärkt trafiken. Vi kör idag mer trafik än någonsin och vi kommer att fortsätta förstärka. Vi har under pandemin lanserat en ny funktion i vår app Västtrafik To Go som visar vilka turer som brukar ha många resenärer. På så sätt kan man lättare planera sin resa för att undvika trängsel.

Några av våra tåglinjer omfattas delvis av restriktionerna för långväga resor, samt busslinjerna Ronden 8 och 9. Det gäller: Kinnekullebanan, Jönköping-Örebro, Göteborg-Strömstad, Nässjö-Göteborg och Göteborg-Skövde-Töreboda.

Vi kommer jobba för att antalet resenärer inte ska överstiga antalet sittplatser i respektive tåg. Vi kommer bland annat att se över resandestatistik för att identifiera delar av berörda linjer där resandet kan vara högre och då kommer vi sätta in förstärkningstrafik där. Vår personal kommer inte att neka resenärer från att åka med, men kommer att påminna och hjälpa resenärer.

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Du reser nästan som vanligt i den anropsstyrda trafiken. Vi gör vad vi kan utifrån de förutsättningar vi har för att det ska kännas så tryggt som möjligt för de resenärer som behöver resa med oss. Flera av pandemiåtgärderna kvarstår och de förändringar vi gör sker utifrån dialog med Smittskydd Västra Götaland i den takt det bedöms rimligt med hänsyn till omständigheterna.

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen är framsätet återigen stängt för resenärer från och med 2022-01-11 och tills vidare. Åtgärden tar tid att införa, vilket innebär att nybokningar påverkas direkt medan fast schemalagda resor planeras om så fort som möjligt.

Vi har i likhet med andra verksamheter en hög sjukfrånvaro, vilket innebär vi har färre serviceförare och därmed färre fordon i trafik. Det kan därför bli förseningar och under vissa tider under dagen kan det vara svårt att få en resa på den tid du önskar. Vi gör alltid så gott vi kan för att alla ska få sin bästa möjliga resa.

För alla våra olika restyper gäller från och med 11 januari:

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Du får inte resa i framsätet
 • Vi ber dig som kan att använda munskydd under hela resan
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i vissa situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då de hjälper till med säkerhetsbälte eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer

 • Beställ din resa som vanligt.
 • Du kan boka en resa för dig själv eller för flera resenärer samtidigt.
 • Du kan få samåka med ytterligare en resenär i personbilens baksäte om du reser ensam.
 • När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Fordonens utformning gör att inga resenärer reser axel mot axel.

Sjukresa och färdtjänst

 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig, om du inte är ensamåkare kommer du att resa tillsammans med andra. Men vi planerar aldrig in fler än 2 resenärer i ett baksäte på personbilen om man inte är i samma sällskap.
 • Om du reser ensam kan du få samåka med ytterligare en person i personbilens baksäte. När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Oavsett kan alla resenärer sitta med visst avstånd till varandra.

Skolresetaxi

 • Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka barnets eller ungdomens resa vid symptom.
 • Barn födda 2006 och senare reser som vanligt.
 • Ungdomar födda 2005 och tidigare reser max två i personbilens baksäte och max tre i specialfordonets bakre säten.

Färdtjänst till och från dag- och omsorgsverksamhet

 • Du kan planeras med andra men reser max två i personbilens baksäte och max tre i specialfordonets bakre säten. Undantag kan förekomma om resenärer har en eller två ledsagare/medresenärer med sig.

Så gör du om du är sjuk men måste ta dig till vården

Kontakta 1177 eller din vårdgivare om du har symptom på eller konstaterad smitta och behöver ta dig till vården.

Sjukresor under pandemin – 1177 Vårdguiden

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies