Chatta med oss här!

Våra viktigaste råd

 1. Överväg gärna andra alternativ till att resa, till exempel genom att jobba hemifrån, gå eller cykla.
 2. Res inte om du är sjuk eller har förkylningssymtom.
 3. Tänk på att hålla avstånd till andra resenärer.

Frågor och svar

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi gör åtgärder för att resorna ska kunna vara så trygga som möjligt.

Åtgärder för att minska smittspridning:

 • Fler turer i rusningstid för att minska trängsel ombord.
 • Information på fordon, i butiker och i resecentrum.
 • Vi har satt upp skyddsglas i våra butikers kassor.
 • Utrop på fordon som informerar om att hålla avstånd.
 • På vissa bussar och spårvagnar är framdörrarna stängda och området närmast föraren avstängt.
 • Du kan inte köpa biljett av föraren.

Vår personal som förare, biljettkontrollanter eller kundvärdar kan inte fysiskt hindra kunder från att stiga ombord. Men de kan upplysa om när det är trångt ombord.

På båtar räknar personalen alla kunder och kan också neka fler att gå ombord om båten är fullsatt.

Du kan behöva kliva på bussar och spårvagnar genom dörrarna i mitten eller längst bak. Vi har gett våra trafikföretag möjligheten att göra sådana åtgärder för att våra förare ska känna sig trygga.

Våra fordon, resecentrum, stationer och hållplatser städas som vanligt vilket innebär att de rengörs varje dag.

Res inte med oss om du är sjuk. 

Överväg gärna andra alternativ till att resa, till exempel genom att jobba hemifrån. Vi uppmuntrar också till att cykla och gå för den som kan. 

Nu reser vi tillsammans igen i den anropsstyrda trafiken. Vi gör vad vi kan utifrån de förutsättningar och begränsade fordons- och förarresurser vi har i den anropsstyrda trafiken för att den ska kännas så trygg som möjligt för de resenärer som behöver resa med oss.

Flera av åtgärderna kvarstår och de förändringar vi gör sker utifrån dialog med Smittskydd Västra Götaland i den takt det bedöms rimligt med hänsyn till omständigheterna.

För alla våra olika restyper gäller:

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Framsätet är avstängt i alla våra fordon.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år.
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i vissa situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då de hjälper till med säkerhetsbälte eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

 Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer

 • Beställ din resa som vanligt.
 • Du kan boka en resa för dig själv eller för flera personer samtidigt.
 • Om ni är fler än 3 personer i sällskapet bokas ytterligare en personbil.
 • Om du reser ensam kan du få samåka med ytterligare en person i personbilens baksäte. När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Oavsett är kan alla resenärer sitta med visst avstånd till varandra.

Sjukresa och färdtjänst

 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig, om du inte är ensamåkare kommer du att resa tillsammans med andra. Men vi planerar aldrig in fler än 2 resenärer i ett baksäte på personbilen om man inte är i samma sällskap.
 • Om du reser ensam kan du få samåka med ytterligare en person i personbilens baksäte. När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Oavsett är kan alla resenärer sitta med visst avstånd till varandra.

Skolresetaxi

 • Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka barnets eller ungdomens resa vid symptom.
 • Barn födda 2006 och senare reser som vanligt.
 • Ungdomar födda 2005 och tidigare reser max två i personbil och max tre i specialfordon.

Färdtjänst till och från dag- och omsorgsverksamhet

 • Du kan planeras med andra men reser max två i personbil och max tre i specialfordon. Undantag kan förekomma om resenärer har en eller två ledsagare/medresenärer med sig.

Så gör du om du är sjuk men måste ta dig till vården

Kontakta 1177 eller din vårdgivare om du har symptom på eller konstaterad smitta och behöver ta dig till vården.
Sjukresor under pandemin – 1177 Vårdguiden

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies