Cancellations Laxå station-Mariestad station

Varning

Västtågen Laxå - Mariestad, flera inställda avgångar. Bussar ersätter. Detta gäller från 8 januari klockan 11:00 till 7 juli klockan 13:00. Information om inställda avgångar och ersättningsbussar finns på vasttrafik.se. Orsaken är banarbete.

Train
  • TÅG
Västtågen: Örebro - Lidköping - Göteborg
Current timespan
Monday 8 January – Saturday 7 July

Affected trains and times for replacement traffic can be found in the attached schedule.

Mariestad, Mariestad C-stop travel Center, location N/O
Hasslerör-stop Hasselrör station, behind the station
Lyrestad-stop Lyrestad, in front of the station
Torved-stop Torved station, TAXI, behind the station
Hova-stop Hova station, TAXI, behind the station
Gårdsjö-stop Gårdsjö station, in front of the platform
Laxå-stop Laxå station, in front of the station