Bus 2

Line 2

Valhall - Bågen - Skara busstation - Vilan

Stop information