Varför har Västtrafik politisk reklam på sina fordon?

Som offentlig organisation kan vi inte göra skillnad på vem som annonserar, utan tittar på budskapen i själva annonsen. Om vi bedömer att budskapet i reklamen strider mot god marknadsföringssed eller Västtrafiks riktlinjer säger vi nej.