Varför tar ni bort tjänsten Autoladda?

Vi vill använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Autoladdatjänsten är byggd på gammal teknik som skulle behöva byggas om från grunden för att fungera på ett bra sätt. Det vore väldigt kostsamt med tanke på hur relativt lite tjänsten används.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies