När börjar färjan gå från Stenpiren till Saltholmen?

Den kommer att gå den 4 juni fram till den 26 augusti.