Jag har en giltig biljett som inte går att läsa av, vad händer vid en biljettkontroll?

Kontakta Västtrafik om kortet inte fungerar. Det är resenärens ansvar att ha en giltig biljett, om kortet inte går att läsa så är det inte giltigt.