Varför är det förseningar och inställda tåg på Västra stambanan mellan Skövde och Göteborg?

Under de senaste två veckorna har det varit störningar och förseningar i tågtrafiken på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde. Det beror på ett planerat spårbyte som Trafikverket genomför, som innebär att tågen endast får köra på ett spår, mot normalt två, på den sträcka som arbetet pågår.

Vi beklagar de besvär och förseningar som drabbat våra kunder i samband med detta. Förseningsersättning gäller för alla kunder som blivit mer än tjugo minuter försenade på grund av detta. Ansök om förseningsersättning.