Det är dåligt med förbindelser där jag bor! Kan ni sätta in fler turer?

Vi vill använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt och då är det viktigt att hela tiden anpassa vårt trafikutbud utifrån hur resandet ser ut. Vår uppgift är att löpande planera kollektivtrafiken så att den blir så bra som möjligt, för så många som möjligt.

När vi gör förändringar av trafiken baseras de på resandestatistik, kundsynpunkter och på de långsiktiga planerna för kollektivtrafiken. Servicenivån i kollektivtrafiken utanför städerna bygger också på den så kallade Landsbygdsutredningen som tagits fram och beslutats av kollektivtrafiknämnden i samråd med Västra Götalands kommuner. 

En självklar del av vårt uppdrag är att säkerställa en fungerande kollektivtrafik i hela regionen, samtidigt som vi måste använda våra resurser på ett effektivt sätt.

Vi ser ständigt över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken och inkluderar de Kundsynpunkter som vi får in i den långsiktiga planeringen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies