Gäller förseningsersättningen under EU-toppmötet?

Ja, förseningsersättningen gäller som vanligt även under de dagar trafiken påverkas av EU-toppmötet i Göteborg.