Hur arbetar ni med att få fram fordonen i tid när det är halka och snö?

Västtrafik har en vintersamordnare som förbereder och informerar väghållaren för hur de behöver snöröja och underhålla hållplatserna för att de skall vara säkra för våra resenärer.

När det gäller snöröjning och halkbekämpning på våra hållplatser är det inte Västtrafik själva som sköter det. Ansvaret ligger på väghållaren som antingen är kommunen eller trafikverket. Detta varierar från stad till stad. På tågstationer är det alltid Trafikverket som har ansvaret för snöröjning och halkbekämpning.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies