Vad gör ni för att minska trängseln?

Vi gör flera olika saker för att minska trängsel ombord. Här är några exempel på vad vi gör just nu:

Vi kör all trafik vi kan och sätter in extra bussar på linjer där många reser. 

Vi gör utrop på hållplatser och ombord på fordonen där vi ger råd för hur man undviker trängsel samt att vi testar markeringar på fordonen.

Vissa biljettkontrollanter arbetar istället som informatörer för att minska trängseln vid större knutpunkter.

Vi har inte alla lösningar än, men vi tror att vi tillsammans med er kan skapa en trygg kollektivtrafik.

Information om kollektivtrafiken och Covid-19

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies