Är det tillåtet att resenärer står upp ombord på fordonen?

Ja, men det finns ett maxantal som ska efterföljas. Antalet varierar mellan olika fordonsmodeller.