När får jag svar om jag får provåkarkort?

Ja- och nej-svar till dem som ansökt om provåkarkort går ut under vecka 44-46.