Jag kan inte lösa in en rabattvärdekod i appen Västtrafik To Go, vad ska jag göra?

Värdekoder som ger rabatt vid köp av periodkort i appen Västtrafik To Go är personliga. Säkerställ att du inte använt koden tidigare eller att någon annan i din närhet redan löst in koden. Du kan endast lösa in en värdekod per person och kampanj. 

Kontakta kundservice om du har problem med att lösa in koden trots att du inte använt den tidigare.