Varför kan man klämma sig i era bussdörrar?

När bussen anländer till en hållplats ska bussföraren öppna dörrarna och de hålls  öppna så länge som någon/något finns mellan dem och sedan stängs de. Om en resenär kliver på eller av bussen samtidigt som dörrarna börjar stängas finns en kännande kant som fungerar som ett klämskydd och gör att dörrarna öppnas igen efter några sekunder. Bussarnas klämskydd kontrolleras varje dag och fungerar de inte som de ska sätts bussen inte ut i trafik.

Vid behov kan föraren manuellt öppna eller stänga dörrarna och har det yttersta ansvaret för säkerheten ombord på bussarna, men som resenär är det också viktigt att man försöker vara uppmärksam. Om bussen är på gång att stänga dörrarna bör man till exempel inte sticka in en arm eller fot. Istället kan man försöka påkalla förarens uppmärksamhet på annat sätt, exempelvis genom att vinka. Vi tar alla incidenter på allvar och gör vad vi kan för att förebygga dessa händelser.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies