Hur tar ni fram resandestatistik för kollektivtrafiken?

För att mäta resandeantal använder vi oss antingen av kundräkningssystem, stämplandestatistik eller manuell räkning. Med stämplandestatistik tittar vi på hur många som har visat titt kort för kortläsaren och adderar så många procent vi uppskattar använder vår app Västtrafik To Go eller annat färdbevis. Detta räknesätt ger goda indikationer över resandet.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies