Många turer på era expresslinjer är försenade! Vad gör ni åt det?

Det byggs på många håll i och omkring Göteborg, vilket får stor påverkan på framkomligheten för all trafik. Många expresslinjer är långa och skär igenom staden, vilket gör dem extra sårbara för störningar längs vägen.

Vi är väl medvetna om problematiken och vi jobbar aktivt med frågan för att påverkan på våra resenärer ska bli så liten som möjligt. Vi följer hela tiden utvecklingen i trafiken, lägger om linjer, justerar tidtabeller och har ofta trafikledare ute för att trafiken ska flyta på så smidigt som möjligt.

Vi hänvisar våra resenärer att söka sin resa i Reseplaneraren för uppdaterad information, då vi ibland gör tillfälliga förändringar för att förbättra framkomligheten. Vi vill även be resenärer att ha tålamod och överseende med den situation som råder.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies