Vem får annonsera på Västtrafiks fordon och hållplatser?

Alla får göra reklam hos oss men man får inte göra reklam för vad som helst, till exempel inte tobak, alkohol eller spel. Politiska partier får annonsera i kollektivtrafiken så länge de håller sig till de lagar och riktlinjer som finns.

Västtrafik är ett offentligt bolag och vi ska behandla alla annonsörer lika. Det betyder att vi inte kan stoppa enskilda annonsörer. Men det finns både lagkrav och branschstandarden god marknadsföringssed att förhålla sig till.

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies