Varför står bussen still på hållplatsen?

Alla våra tidtabeller är ungefärliga men om ett fordon ligger före i tidtabell ska detta regleras vid så kallade reglerhållplatser, dessa är de hållplatserna som är markerade med fetsilt i tidtabellen där fordonet i möjligaste mån ska vänta in tidtabellslagd tid. Anledningen till att vi har ungefärliga tidtabeller är att omständigheter i trafiken ibland kan uppkomma med kort varsel och inte alltid går att förutse.