Varför finns det inga tågtidtabeller på stationerna efter den 15 december?

Vi har idag inget eget verktyg för att göra tågtidtabeller utan köper den tjänsten av Samtrafiken. Från och med tidtabellsskiftet i december, så upphör Samtrafiken med den tjänsten. Eftersom vi inte har hittat ett tillfredsställande alternativ väljer vi att sluta sätta upp tidtabeller på stationerna och att publicera dem som PDF-filer på vår hemsida.

Tidtabellerna kommer att finnas digitalt och vi länkar till dessa från vår hemsida! Vi arbetar på en teknisk lösning så att man i framtiden kan nå tidtabellerna som PDF-filer direkt på hemsidan.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies