Vad händer vid Åkareplatsen/Polhemsplatsen i Göteborg?

Det är köbildning under morgnar och eftermiddagar runt Åkareplatsen/Polhemsplatsen i Göteborg. Det beror på att det görs förberedande vägarbete inför att ett nytt resecentrum ska byggas. Vi arbetar med att ha en fungerande trafik omkring centralen under byggtiden.