Linje 140 är alltid full runt klockan 07:30. Har ni planer på att göra det bättre?

Från den 14 januari gör vi justeringar i tidtabellen för linje 140 från Klareberg mot Kärra. Fyra turer mellan klockan sju och åtta förändras, varav turen klockan 07:30 fördelas ut på två turer med bara fem minuters mellanrum. Vi bedömer att justeringarna kommer göra det luftigare ombord och att skolbarnen kommer komma i bättre tid till skolan. Se de nya tiderna nedan: 

  • 07:15 kör istället 07:13
  • 07:30 kör istället 07:32
  • 07:45 kör istället 07:37
  • 08:00 kör istället 07:56