Varför höjs priserna igen?

I januari 2018 höjs priserna med 2,5 procent. Det är Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd som beslutar om prishöjningar i kollektivtrafiken.

Priserna höjs för att vi ska klara höjda kostnader för trafiken. Dessutom vill vi utveckla kollektivtrafiken och förbättra servicen. Nästa år kommer vi bland annat att satsa på tätare turer, nya linjer och uppfräschning av hållplatser.