Varför inför ni ett nytt zonsystem?

För att kunna förenkla biljettsortiment och prissystem behöver vi utgå från en enklare zonstruktur än den vi har idag. Vi ser många positiva aspekter med det nya zonsystemet, det blir bland annat ett mer lättöverskådligt system när drygt 70 zoner slås ihop till 3, vilket gör de enklare att resa i hela Västra Götalandsregionen. Zonsystemet innebär även enhetliga priser, det ska kosta lika mycket oavsett vilken zon du reser i. Vår ambition är att göra det så bra som möjligt för så många som möjligt.

Här kan du läsa mer om de nya zonsystemet.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies