Varför kan ni inte sänka priserna?

Vi förstår att priset är en viktig faktor när man väljer färdmedel. Intäkterna vi får in är viktiga för att vi ska kunna upprätthålla och utveckla kollektivtrafiken. Vi vill såklart ha så låga priser som möjligt, samtidigt som vi måste möta de höjda kostnaderna som kollektivtrafiken innebär. Ytterst är det en politisk fråga att besluta om biljettpriser och utbud i kollektivtrafiken.

I Sverige har vi också en modell där kollektivtrafiken till hälften finansieras med skattemedel och den andra hälften med biljettintäkter. Det innebär att du som resenär betalar cirka 50 procent av vad resan egentligen kostar. Om man jämför att åka kollektivt, med att ta bilen så är det i de flesta fall billigare att åka kollektivt när man ser till alla kostnader som kommer med att ta bilen.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies