Hur kommer biljettkontrollerna att genomföras?

De kommer att genomföras på säkra sätt. Under coronapandemin har det blivit uppenbart att man behöver hitta nya arbetssätt och lösningar. Det gäller många verksamheter och så även Västtrafik. Vår ambition är att testa nya arbetssätt och metoder för biljettkontroller. Allra viktigast är att det ska vara säkert och att vi minimerar risken för smittspridning  

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies