Hur genomförs kontrollerna?

Biljettkontrollerna genomförs både ombord och på hållplats. Dessutom har vi anpassat kontrollanternas arbetssätt så att biljettkontrollen ska vara och upplevas säker. Det innebär att vi kommer lägga särskilt stor vikt vid att hålla avstånd.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies