Varför bedömer ni att det kan fungera med biljettkontroller på fordon i höst när ni i våras sa att det inte var lämpligt pga risk för trängsel och smittspridning?

Vi anpassar nu våra biljettkontroller efter den speciella situation vi är i. Det innebär att vi kommer lägga särskilt fokus på att hålla avstånd. Vår bedömning är att det går att genomföra kontroller på ett säkert sätt. Vi kommer löpande säkerställa att vårt arbete sker i enlighet med gällande råd och rekommendationer.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies