Varför införs biljettkontrollerna?

Vi vet att biljettkontroller har en positiv effekt för att få fler att betala för sin resa. Västtrafik arbetar för ett hållbart resande – en del i det är att resenärer ska göra rätt för sig. När fler betalar får vi bättre möjligheter att utveckla kollektivtrafiken. Varje biljettintäkt är viktig.   

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies