Varför kan jag inte avboka min resa via appen?

Du kan inte avboka en resa i appen för nära tiden för avresa.

Om resan är samplanerad, till exempel två syskon som reser tillsammans, kan resan inte heller avbokas via appen.

Ring Kund- och Resetjänst på telefonnummer 020–91 90 90 för att få hjälp med att avboka resan. 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies