Bör jag vara orolig när jag reser kollektivt?

Folkhälsomyndigheten har i nuläget inga allmänna rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken. Det innebär att du kan resa som du brukar, men det är viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk eller smitta andra i vår gemensamma kollektivtrafik. Alltså genom att tvätta händer ofta, hosta och nys i armvecken och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Om du har frågor om kollektivtrafiken ber vi dig kontakta Västtrafiks kundservice.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies