Hur agerar Västtrafik kring coronaviruset?

De restriktioner som berörde kollektivtrafiken har upphört.

Vi följer utvecklingen och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies