Hur agerar Västtrafik kring coronaviruset?

Vi följer utvecklingen noga och agerar utifrån den information och de riktlinjer som kommer från Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter.

Vi håller igång trafiken för de som måste resa med kollektivtrafiken Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer gäller inte i kollektivtrafiken. Vi gör åtgärder för att resorna ska kunna vara så trygga som möjligt.


Åtgärder för att minska smittspridning:

  • Fler turer i rusningstid för att minska trängsel ombord.
  • Information på fordon, i butiker och i resecentrum.
  • Vi har satt upp skyddsglas i våra butikers kassor.
  • Utrop på fordon som informerar om att undvika onödiga resor.
  • På bussar och spårvagnar är framdörrarna stängda och området närmast föraren avstängt.
  • Biljettkontrollen bär munskydd men kan även ha både munskydd och visir i samband med biljettkontroll.
  • Biljettkontrollanter och kundvärdar erbjuder handsprit till resenärer.
  • Du kan inte köpa biljett av föraren.
  • Informatörer på hållplatser hjälper kunderna att hålla avstånd och informerar om nästkommande tur för att sprida ut resandet på fler fordon.
Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies