Hur fungerar resor med anropsstyrd trafik?

Västtrafik utgår från myndigheternas rekommendationer för att säkerställa en trygg anropsstyrd trafik. Det innebär att från och med 1 april reser du som vanligt igen i den anropsstyrda trafiken.

Det innebär att:

 • Din resa planeras och utförs återigen i enlighet med vad som gäller för dig i den aktuella restypen
 • Din resa samordnas så att du och alla som behöver resa får sin bästa möjliga resa. Alla reser tillsammans – oavsett om man sitter fysiskt i samma fordon eller inte.
 • Du får återigen resa även om du har luftvägsymptom, samma sak gäller för föraren.
 • Inga krav och uppmaningar på visir för förare eller munskydd för förare och kunder kvarstår.
 • Det kan finnas fordon i vår trafik som har kvar barriärer mellan fram och baksäte. Det är respektive trafikföretag som beslutar om dessa.

Restyper i den anropsstyrda trafiken:

 • Färdtjänst
 • Sjukresetaxi
 • Skoltaxi
 • Närtrafik
 • Flextrafik
 • Anropsstyrda linjer

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Färdtjänst, skoltaxi och sjukresetaxi planeras utifrån vad som är beslutat av resenärens hemkommun respektive av Västra Götalandsregionen.

För frågor om regelverk hänvisar vi till respektive myndighet (kommunens hemsida eller https://www.1177.se/vastra-gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/e)

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies