Hur fungerar resor med anropsstyrd trafik?

Du reser nästan som vanligt i den anropsstyrda trafiken. Vi gör vad vi kan utifrån de förutsättningar vi har för att det ska kännas så tryggt som möjligt för de resenärer som behöver resa med oss. Flera av pandemiåtgärderna kvarstår och de förändringar vi gör sker utifrån dialog med Smittskydd Västra Götaland i den takt det bedöms rimligt med hänsyn till omständigheterna.

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen är framsätet återigen stängt för resenärer från och med 2022-01-11 och tills vidare. Åtgärden tar tid att införa, vilket innebär att nybokningar påverkas direkt medan fast schemalagda resor planeras om så fort som möjligt.

Vi har i likhet med andra verksamheter en hög sjukfrånvaro, vilket innebär vi har färre serviceförare och därmed färre fordon i trafik. Det kan därför bli förseningar och under vissa tider under dagen kan det vara svårt att få en resa på den tid du önskar. Vi gör alltid så gott vi kan för att alla ska få sin bästa möjliga resa.

För alla våra olika restyper gäller från och med 11 januari:

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Du får inte resa i framsätet
 • Vi ber dig som kan att använda munskydd under hela resan
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i vissa situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då de hjälper till med säkerhetsbälte eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer

 • Beställ din resa som vanligt.
 • Du kan boka en resa för dig själv eller för flera resenärer samtidigt.
 • Du kan få samåka med ytterligare en resenär i personbilens baksäte om du reser ensam.
 • När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Fordonens utformning gör att inga resenärer reser axel mot axel.

Sjukresa och färdtjänst

 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig, om du inte är ensamåkare kommer du att resa tillsammans med andra. Men vi planerar aldrig in fler än 2 resenärer i ett baksäte på personbilen om man inte är i samma sällskap.
 • Om du reser ensam kan du få samåka med ytterligare en person i personbilens baksäte. När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Oavsett kan alla resenärer sitta med visst avstånd till varandra.

Skolresetaxi

 • Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka barnets eller ungdomens resa vid symptom.
 • Barn födda 2006 och senare reser som vanligt.
 • Ungdomar födda 2005 och tidigare reser max två i personbilens baksäte och max tre i specialfordonets bakre säten.

Färdtjänst till och från dag- och omsorgsverksamhet

 • Du kan planeras med andra men reser max två i personbilens baksäte och max tre i specialfordonets bakre säten. Undantag kan förekomma om resenärer har en eller två ledsagare/medresenärer med sig.

Så gör du om du är sjuk men måste ta dig till vården

Kontakta 1177 eller din vårdgivare om du har symptom på eller konstaterad smitta och behöver ta dig till vården.

Sjukresor under pandemin – 1177 Vårdguiden

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies