Hur fungerar resor med anropsstyrd trafik?

Nu reser vi tillsammans igen i den anropsstyrda trafiken. Vi gör vad vi kan utifrån de förutsättningar och begränsade fordons- och förarresurser vi har i den anropsstyrda trafiken för att den ska kännas så trygg som möjligt för de resenärer som behöver resa med oss.

Flera av åtgärderna kvarstår och de förändringar vi gör sker utifrån dialog med Smittskydd Västra Götaland i den takt det bedöms rimligt med hänsyn till omständigheterna.

För alla våra olika restyper gäller:

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Framsätet är avstängt i alla våra fordon.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år.
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i vissa situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då de hjälper till med säkerhetsbälte eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

 Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer

 • Beställ din resa som vanligt.
 • Du kan boka en resa för dig själv eller för flera personer samtidigt.
 • Om ni är fler än 3 personer i sällskapet bokas ytterligare en personbil.
 • Om du reser ensam kan du få samåka med ytterligare en person i personbilens baksäte. När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Oavsett är kan alla resenärer sitta med visst avstånd till varandra.

Sjukresa och färdtjänst

 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Din resa planeras utifrån vad som gäller för dig, om du inte är ensamåkare kommer du att resa tillsammans med andra. Men vi planerar aldrig in fler än 2 resenärer i ett baksäte på personbilen om man inte är i samma sällskap.
 • Om du reser ensam kan du få samåka med ytterligare en person i personbilens baksäte. När det gäller våra specialfordon är antalet resenärer beroende av hur de bokade resenärerna reser i fordonet. Oavsett är kan alla resenärer sitta med visst avstånd till varandra.

Skolresetaxi

 • Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka barnets eller ungdomens resa vid symptom.
 • Barn födda 2006 och senare reser som vanligt.
 • Ungdomar födda 2005 och tidigare reser max två i personbil och max tre i specialfordon.

Färdtjänst till och från dag- och omsorgsverksamhet

 • Du kan planeras med andra men reser max två i personbil och max tre i specialfordon. Undantag kan förekomma om resenärer har en eller två ledsagare/medresenärer med sig.

Så gör du om du är sjuk men måste ta dig till vården

Kontakta 1177 eller din vårdgivare om du har symptom på eller konstaterad smitta och behöver ta dig till vården.
Sjukresor under pandemin – 1177 Vårdguiden

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies