Hur fungerar resor med anropsstyrd trafik under Coronapandemin?

Närtrafik, Flextrafik och anropsstyrda linjer

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Du reser alltid ensam eller tillsammans med ditt resesällskap i fordonet för att minska risken för smittspridning.
 • Beställ din resa som vanligt.
 • Du kan boka resa för dig själv eller för flera personer samtidigt.
 • Du sitter alltid i baksätet. Framsätet är avstängt.
 • Om ni är tre personer i resesällskapet sitter ni i baksätet. Om ni är fyra personer i sällskapet bokas ytterligare ett fordon eller så får ni en annan fordonstyp
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd. Föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt. 

Sjukresa och färdtjänst

 • Du beställer din resa som vanligt.
 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Du reser alltid ensam eller tillsammans med ditt resesällskap i fordonet för att minska risken för smittspridning.
 • Du sitter alltid i baksätet. Framsätet är avstängt.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Skolresetaxi

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Barn födda 2005 och senare reser som vanligt.
 • Ungdomar födda 2004 och tidigare reser max två i personbil och max tre i specialfordon.
 • Det är vårdnadshavarens ansvar att avboka barnets eller ungdomens resa vid symptom.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Färdtjänst till och från dag- och omsorgsverksamhet

 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19.
 • Bär munskydd om du är över 16 år (född tidigare än 2004).
 • Ni reser max två i personbil och max tre i specialfordon.
 • Föraren bär visir i situationer som kräver kort avstånd till dig som reser. Exempelvis då säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp vid på eller avstigning. Av trafiksäkerhetsskäl bär föraren inte visir under färd.

Så gör du om du är sjuk men måste ta dig till vården

Kontakta 1177 eller din vårdgivare om du har symptom på eller konstaterad smitta och behöver ta dig till vården.
Sjukresor under pandemin – 1177 Vårdguiden 

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor hänvisar vi dig till Anropsstyrd trafiks kundtjänst.

Telefon: 020-919090 (tonval 4)

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies