Hur jobbar biljettkontrollen?

För att du ska kunna känna dig trygg jobbar biljettkontrollen på ett nytt sätt. De rör sig i mindre grupper och gör endast kontroller utanför våra fordon. Det räcker med att du visar upp biljetten på en armslängds avstånd eller håller upp kortet mot kortläsaren, så att kontrollanten ser det. Kontrollanterna tar aldrig i din biljett.

En del kontrollanter övergår under en period till att jobba som informatörer. Deras roll är att hjälpa resenärer att hitta rätt i trafiken, begränsa antalet per fordon och hålla uppsikt på om trängsel uppstår någonstans, för att då påkalla förstärkningstrafik. Vi arbetar löpande med att anpassa biljettkontrollens rutiner och arbetssätt efter nya förutsättningar, råd och rekommendationer.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies