Hur planerar Västtrafik resor med Närtrafiken, Flextrafiken och anropsstyrda linjeturer för att minska smittspridning?

Västtrafik har infört så kallad ensamåkning inom Närtrafiken, Flextrafiken och anropsstyrda linjeturer, som trafikeras av personbilar. Detta för att minska smittspridningen. Vi har sedan tidigare stängt av möjligheten att resa i fordonets framsäte.

Varje resenär beställer sin resa som vanligt men reser ensam eller med sitt ressällskap i fordonet. Ensamåkning innebär fortfarande att jag kan boka för flera personer samtidigt. Ett ressällskap på tre personer kommer att placeras in i ett baksäte på ett fordon. Om man är fyra personer i ressällskapet kommer ytterligare personbil bokas fram alternativt annan fordonstyp.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies