Omfattas Västtrafik av restriktioner för långväga resor?

Några av våra tåglinjer omfattas delvis av restriktionerna för långväga resor, samt busslinjerna Ronden 8 och 9. Det gäller: Kinnekullebanan, Jönköping-Örebro, Göteborg-Strömstad, Nässjö-Göteborg och Göteborg-Skövde-Töreboda.

Vi kommer jobba för att antalet resenärer inte ska överstiga antalet sittplatser i respektive tåg. Vi kommer bland annat att se över resandestatistik för att identifiera delar av berörda linjer där resandet kan vara högre och då kommer vi sätta in förstärkningstrafik där. Vår personal kommer inte att neka resenärer från att åka med, men kommer att påminna och hjälpa resenärer.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies