Ska personal som tågvärdar och förare bära munskydd?

Vi rekommenderar att personal som är i nära kontakt med resenärer bär munskydd eller visir. 

Det är personalens arbetsgivare, alltså de upphandlade trafikföretagen, som avgör om munskydd eller visir ska användas. Det är även arbetsgivaren som ansvarar för att tillhandahålla visir eller munskydd för personalen.

För personal som jobbar utanför fordon, exempelvis kundvärdar eller informatörer finns inga rekommendationer om munskydd eller visir.

 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies