Hur lång bytesmarginal behövs för att få ersättning?

Om du har byten på din resa så måste du ha en tillräcklig bytesmarginal för att förseningsersättningen ska gälla. Bytesmarginalen brukar normalt vara fem minuter men kan vara både kortare och längre.

Söker du din resa i vår reseplanerare på hemsidan, i våra appar eller genom att ringa vår kundservice, så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies