Hur lång bytesmarginal behövs för att få ersättning?

Om du har byten på din resa så måste du ha en tillräcklig bytesmarginal för att förseningsersättningen ska gälla.

Söker du din resa i vår reseplanerare här på hemsidan eller i vår app Västtrafik To Go så får du enbart resor med godkänd bytesmarginal om du inte själv gör några ändringar filtret. 

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies