Kan jag få ersättning för följdkostnader på grund av en försening med Västtrafik?

Vår förseningsersättning ersätter inte för följdkostnader så som t. ex. nya tågbiljetter, missat läkarbesök eller förlorad arbetsinkomst.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies