Kan jag få t.ex. nya tågbiljetter på grund av en försening med Västtrafik?

Vi ersätter inga följdkostnader som till exempel nya tågbiljetter eller kostnad för missat läkarbesök.