Kan jag få ersättning om jag tog egen bil vid en försening?

Du kan få ersättning om du väljer att köra egen bil eller att bli skjutsad. Vi räknar fram ersättning enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning. Högsta ersättning är 1150 kronor oavsett hur många som reser i bilen.