Vad händer om jag glömt ta med mig intygskort och legitimation på resan?

Du behöver kunna visa att du har rätt att resa med ungdomsbiljett. Om du inte kan visa Intygskort och id-handling för biljettkontrollanten kan du få en tilläggsavgift.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies