Kostar intygskortet något?

Intygskortet är gratis.