Har ni rabatt för arbetslösa och förtidspensionärer?

Vi har ingen rabatt för arbetslösa eller förtidspensionerade. Däremot har vi en rabatt för de med aktivitetsersättning, sjukersättning eller handikappersättning.