Vad gör jag om det dragits fel belopp?

Kontakta vår kundservice om du tror att det dragits för mycket pengar från ditt Västtrafikkort. 

Västtrafiks kundservice.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies