Vad gör jag om det dragits fel belopp?

Kontakta vår kundservice om du tror att det dragits för mycket pengar från ditt Västtrafikkort. 

Västtrafiks kundservice.