Varför finns det inte seniorkort i min kommun?

Kommunen bestämmer om de vill ge sina invånare seniorkort. Kontakta din kommun om du vill att de ska börja erbjuda seniorkort.