Vad ska jag göra om jag tappar bort mitt skolkort?

Kontakta din skolexpedition. De hjälper dig att spärra kortet och beställer ett ersättningskort till dig.