Vad ska jag göra om jag tappar bort mitt skolkort?

Kontakta din skolexpedition för information om hur du ska gå tillväga för att få ett ersättningskort.