Vad innebär det att resa hållbart?

Att resa hållbart är att resa ansvarsfullt, att vi tillsammans tar ansvar för den miljö vi lever i. Kollektivtrafik, cykel och gång är exempel på hållbara sätt att förflytta sig där klimatavtrycket är minimalt. Om fler väljer att ställa bilen hemma när det är möjligt skulle det ha stor betydelse för miljön, men även för framkomligheten i staden och för människors hälsa.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies