Varför vill Västtrafik att man ska gå och cykla? Ska jag inte resa kollektivt längre?

Utöver att erbjuda attraktiv kollektivtrafik ser vi stora samhällsvinster i att arbeta för hållbart resande i ett bredare perspektiv, med minskad miljöpåverkan som följd.

Vi använder cookies för att förbättra din kundupplevelse. Om Cookies